Často kladené otázky

Prečo sa máme učiť používať ďalší nový systém, keď vieme zadarmo posielať newslettre z outlooku alebo z iného programu?
ListMaestro e-mail je profesionálny systém, neporovnateľný s jediným obyčajným programom na posielanie správ. Rozdielov je viac než je medzi Trabantom a Mercedesom E triedy. porovnania.
Mňa nezaujíma marketing, som človek organizátorského typu. Vie mi v niečom pomôcť ListMaestro e-mail?
Hoci funkcie ListMaestro e-mail sú v prvom rade vhodné na marketingové účely, môžu byť pre Vás veľmi užitočné, aj keď chcete manažovať jeden alebo viac procesov; napr. keď niečo organizujete, kladiete ľuďom otázky, posielate pripomienky, chcete získať nejaké údaje. ListMaestro e-mail aj v takých prípadoch môže byť dobrým pomocníkom. Z funkcií ListMaestro e-mail sú pre Vás najužitočnejšie filtre členov v skupinách a ukazovatele počtu otvorení správ, alebo ukazovatele počtu kliknutí. Môžete ušetriť veľa času aj tým, keď naprogramujete ListMaestro e-mail, aby automatické upomienky posielal tým, ktorí ešte neodpovedali alebo si ešte nepozreli Vašu správu. Je vskutku veľmi užitočné, keď si môžete zoradiť členov svojich skupín podľa rôznych hľadísk či kritérií.
Čo je to séria e-správ/newslettrov (autoresponder)?
Sú to po sebe automaticky rozosielané e-správy/newslettre. Načasovanie newslettrov nie je podľa fixného dátumu, ale podľa určeného času od registrácie. Napr. 2 dni po registrácii dostane prvú správu zo série. V službe ListMaestro e-mailu môžete sériu newslettrov nastaviť aj použitím filtrov pre jednotlivých členov, čím dosiahnete, aby boli newslettre šité na mieru čitateľa.
Čo sú CRM funkcie?
Pomocou ListMaestro e-mail máte možnosť zostaviť a ukladať databázu zákazníkov podľa ľubovoľne definovaných údajov. Tieto údaje sa ukladajú v skrytom formulári, aby sa neobjavili na registračnom formulári alebo na formulári určeného na zmenu osobných dát. CRM (podľa slova "Customer Relationship Managment") znamená to, že svojich zákazníkov viete obslúžiť na vyššej úrovni, pretože máte o nich k dispozícii informácie a okrem toho viete postupne skúmať ich nároky.Na tento cieľ je vhodný ListMaestro e-mail, lebo sa ukladajú v skrytých v poliach; kto kedy nakupoval, koľko, aké reklamácie mal, preto pomocou členských filtrou viete vybrať napr. najspokojnejších zákazníkov, a môžete im poslať mimoriadnu ponuku, alebo im môžete poslať jeden dotazník na prieskum trhu. Vytvorenie databázy môže byť užitočné aj keď napr. potrebujete niekomu zavolať , viete kto je, načo treba u neho reagovať . alebo napr. je možné sa nastaviť na automatiku: na"xy treba dať pozor, lebo rád s mešká platbou, preto mu je potrebné poslať upomienku v e-správe.
Ako môžete vidieť, že kto otvoril Vami odoslaný list?
Keď otvoríte správu o doručení v jednom HTML liste bude v závere e-správ vložený malý obrázok (jej obsah je odkazom na ListMaestro e-mail, pri predplatenom balíku môže byť jeden prázdny obrázok). Veľa korešpondenčných programov(napr. najznámejší sú poskytovatelia bezplatných webmailov ) tento obrázok nahrá, keď čitateľ otvorí list. Bohužiaľ nie všetky korešpondenčné programy fungujú takto, napr. thunderbird korešpondenčný program z princípu blokuje obrázky. Otváranie listu môžete postupne sledovať v menu "štatistiky" a o členoch skupiny nájdeme tieto informácie vo vyexportovanej Excel tabuľke. Keď niekto neotvoril e-správu, neznamená to bezpodmienečne , že si ju neprečítal. Na druhej strane, ak niekto otvoril e-správu, neznamená to bezpodmienečne, že dotyčný e-správu riadne prečítal. Možno ju len prebehol jedeným pohľadom, a už skončila v koši...
Preto je lepšie používať obsahové stránky.
Načo slúžia "obsahové stránky"?
Obyčajné e-správy čoraz viac stráca svoju účinnosť. Oveľa šikovnejšia technika je použitie efektu telenovely . v telenovelách sa často stáva, že film prerušia presne tam , kde je to najzaujímavejšie - lupič sa práve chystá udrieť do hlavy nič netušiaceho hlavného aktéra, kamión sa priblíži na dva centimetre k dieťaťu, a tak ďalej, a tak ďalej. Túto techniku je vhodné používať aj v newslettroch: začnete písať obsah, ale pri jednom zaujímavom bode prerušíte vetu a vložíte jeden link, aby čitateľ klikol na pokračovanie. V tomto momente ListMaestro e-mail vstúpi do akcie a starostlivo si poznamená kam a kedy dotyčný klikol. Štatistiky menu kliknutia viete dať do zoznamu.
Tie stránky, na ktoré sa z newslettrov kliklo ,nazývame obsahovými stránkami. Môžu byť na serveri ListMaestro e-mail-u , alebo na vlastnej webovej stránke. V druhom prípade ListMaestro e-mail v skutočnosti používa link odkazujúcu na vlastný server,ktorý potom presmeruje čitateľa na Vašu web stránku. Keď čitateľ používa obsahovú stránku ListMaestro e-mail-u vlastná web stránka nie je potrebná na to, aby ste vedeli analyzovať počty kliknutí. Tento spôsob môže byť pohodlnejší aj vtedy, ak napr. vlastnú firemnú web stránku neviete obsluhovať alebo sa ťažko modifikuje (lebo treba čakať na programátora).
Ďalšou výhodou je, že takto získanú informáciu (tak isto ako informácie o otváraní správ) je možné použiť v členských filtroch. Napr. ak vložíte dva linky na odkliknutie do jedného listu poukazujúceho na rôzne obsahy. Budete podľa toho vedieť koho čo zaujíma, uvidíte kto klikol na link odkazujúceho na blondýnu a kto klikol na link ukazujúceho na červený športiak. A to všetko sa dá aj automatizovať, takže dopredu sa dá naprogramovať do systému, aby inú sériu e-správ dostali tí, ktorí klikli na ženu, ako tí ktorí klikli na auto. A to všetko bez programátora. Dokážete to vykonať Vy sami na jednoduchej platforme!
Ako funguje spätný odraz?
Keď sa na niektorú adresu nedá poslať newsletter (napr. lebo ste sa zle zaevidovali, alebo adresa neexistuje), vtedy doručovací server pošle odosielateľovi správy hybný odkaz o nedoručení. ListMaestro e-mail je nastavený tak, aby tieto oznamy uložil. Odosielateľom správy totiž ste Vy s udanou mailovou adresou. Spätne odrazené správy budú prichádzať na istú e-mailovú adresu ,ktorú spravuje ListMaestro e-mail. Takto ListMaestro e-mail automaticky pozoruje, ktorá e-mailová adresa je chybná, a tie odstaví. Mimochodom, týmto riešením Vás ušetrí hromadných nepríjemných automatických odkazov.
To, po koľkých spätných odrazoch sa má vypnúť daná adresa, si viete nastaviť aj Vy pri zostavení skupiny - teda na všetky skupiny môže byť zvolený iný počet. Základné nastavenie je 3. Nevymaže, iba nahlási, a pri zozname členov vyznačených červenou farbou budú tieto adresy zvýraznené. V budúcnosti na tieto adresy neodošle newsletter.
Ak kvôli by newsletter zostal nedoručený kvôli prechodným problémom (napr. viac hodinové alebo viac denné serverové prijímanie alebo najskôr prísnejší spam filter), vtedy sčervenané adresy viete nastaviť späť pomocou funkcie "Zapnúť doručenie" na stránke "členovia skupín".
Chcel by som odoslať všetky moje listy naraz. Čím je spôsobené polminútové oneskorenie?
Bohužiaľ, nie možné z minúty na minútu odoslať tak veľké množstvo newslettrov naraz do sveta. Ani nie kvôli konečnej kapacite našich serverov, ale kvôli emailovým poskytovateľom, ich spam filtre to berú ako podozrivý úkon, zablokujú Vás, nechajú Vás čakať, alebo jednoducho newsletter nepreberú. Skúsenosti ukazujú približný parameter, 1 email/za sekundu u maďarských bezplatných poskytovateľov. Preto ListMaestro e-mail náročky spomalí rýchlosť na 10 listov za pol minúty, teda za 1200-ks za hodinu . Avšak užívateľ používajúci spoplatnenú verziu môže v prípade potreby nastaviť túto rýchlosť na vyššiu.
Čo je to členský filter skupín?
ListMaestro e-mail má jedinečné riešenie ako najpružnejšie zaobchádzať so skupinami. Pomocou jedného filtra môžete zo skupiny urobiť novú podskupinu, alebo môžete poslať newsletter tak, že členovia skupiny spĺňajú určité podmienky. napr. viete poslať newsltter iba mužom, alebo iba tým, ktorý už určitý obsah stránky videli, alebo sa registrovali skôr ako sa začalo zasielanie istého emailu, atď, atď. Riešenia sú mimoriadne rôznorodé. Naviac aj k jednotlivým správam v sérii newsletterov je možné objednať filtre. Takýmto spôsobom sa dajú posielať ponuky na mieru tzv. ponukové bomby. Všetko podľa nastavenia a informácií uvedených pri registrácii alebo podľa odpovedí na určité otázky , a to všetko bez práce, celkom automaticky. Koľko by to stálo času, ak by to robila jedna marketingová agentúra? Koľko by si vypýtali za vyhotovenie jednej takejto kampane?
Dokáže ListMaestro e-mail prilákať ďalších návštevníkov na základe odporúčaní?
Vytvorte si jeden newsletter, v ktorom poprosíte (pokiaľ možno spokojného) zákazníka o to, aby odporučil Vaše služby aj jeho známym. Účelné je ponúknuť za túto službu nejaký darček. Dôležité je, aby bola v newslettri šablóna, ktorá sa mu prekopíruje , (a s prípadnou minimálnou zmenou) ju môže poslať ďalej. Do tohto newslettra sa dá priložiť jeden špeciálny link na stránke listového editora. Pri kliknutí naň sa dostane na registračnú stránku. V tomto prípade ListMaestro e-mail rozozná práve podľa jedinečného linku, na koho doporučenie sem prišiel návštevník. V menu štatistiky môžete sledovať, kto sa na čie doporučenie zaregistroval do skupiny.
Ako viete vložiť na ListMaestro e-mail už existujúci zoznamový adresár?
Použite funkciu "Členovia skupín -> Hromadné prijatie členov". Adresy a mená sa sem vložia najjednoduchšie práve takto.
Je to trochu zložitejšie, keď chcete preniesť nielen adresy, ale aj iné dáta. Vtedy je potrebné najprv vytvoriť jednu skupinu s danými registračnými dátovými poliami. Podľa toho, aké dáta chcete vyplniť (napr. telefonické čísla,adresy, vek, atd.). Príjmite ručne jedného člena na skúšku do tejto skupiny a použite funkciu exportovanie dát do Excel-u (bez indexov). Dostanete sa k Excel-u, do ktorého môžete následne skopírovať adresy. Takže do usporiadaného Excel vložíte členov a importujte do ListMaestro email-u.
Ako môžete používať dotazníky?
Dotazník je vlastne taký formulár. Keďže pri registračnom formulári nežiadame od záujemcu ani email ani meno, je preto potrebné vytvoriť jednu novú skupinu,v ktorej nastavíte link na dotazník namiesto zoznamu adries . Po zostavení otázok jednotlivým členov skupín môžete vyslať taký newsletter, v ktorom je link odkazujúci na dotazník. Tento link je pre všetkých jedinečný a pri zostavení newslettra je potrebné ho doň jednoducho vložiť. Týmto totiž identifikuje ListMaestro e-mail návštevníka, ktorý sa po vyplnení objaví skupinovým členom medzi odpovedajúcimi v dotazníku. Toto je pohodlné riešenie, lebo odpovedajúcim netreba napísať ani svoj email adresu. Dáta v dotazníku v Excel-i viete exportovať a ľubovoľne spracovať. Okrem toho na dotazník môžete definovať aj sériu e-správ, ktorá sa aktivuje každému, kto ho vyplní. Dotazník sa dá vyplniť iba raz. Dodatočná zmena je možná,ak pošlete taký newsletter dotazníkovej skupine, v ktorej je link poukazujúci na zmenené dáta.
Koľko a aké otázky môžete vložiť do registračného formulára?
Formulár môže mať ľubovoľné kolónky. Napríklad je možné použiť aj box s vyjadrením "príjmam podmienky". Dá sa to vytvoriť v jednoduchom registračnom formulári, len je potrebné to uviesť ako povinné vyplnenie. Názov poľa môže byť napr. "súhlasím s podmienkami" a odpoveď je povinne voliteľná "súhlasím". K tomu, aby to bol checkbox, a nie radio box, treba nastaviť typ otázky na viac otázok, teda dokopy nižšie uvedené nastavenia sú potrebné:
"Povinná odpoveď", "Test typizované polia s otázkami (voliteľné odpovede)", "Povolenie viacerých odpovedí". Ďalej je vhodné vo formulárovom menu nastaviť: "Neukazujme hviezdy pri povinných poliach".
Ja už mám vlastnú CMS alebo CRM systém. Dokáže ListMaestro e-mail spolupracovať?
Áno, ListMaestro e-mail má jedno jednoducho programovateľné rozhranie. Vaši programátori vedia bez akýchkoľvek ťažkostí pripojiť k už jestvujúcemu systému ListMaestro e-mail. Napríklad už do existujúceho obsahovo ovládajúceho systému, do niektorého registračného formulára sa dá veľmi jednoducho vložiť, aby člen zapísaný do CMS systému sa zrazu hneď dostal do databázy ListMaestro e-mail (a aby sa tu aktivizovalo naňho nastavený marketing automatizmus). Programovateľná platforma je od systému nezávislá. Je veľmi ľahko používateľný, takže použitie nepotrebuje zvláštne znalosti programovania. Dokumentácia je krátka a ľahko pochopiteľná, nemala by robiť žiadný problém menej skúseným programátorom.
Chcel by som prožiadať o telefonickú alebo o osobnú pomoc týkajúcu sa používania. Na aké telefonické číslo môžem zavolať?
ListMaestro e-mail bohužiaľ neviem poskytnúť telefonickú pomoc,ale cez e-mail na otázky pravidelne odpovedáme. Pri vyšších kategorizovaných balíkoch predplatiteľov zaobchádzame samozrejme prioritne a v určitom prípade sa spojíme s klientom aj telefonicky. Predpokladáme, že túto službu budú používať tí, ktorým neprekáža používanie počítača a internetu (a keď sú menej skúsení , je pomoc k dispozícií). Osobitné poradenstvo za cenu 60.EUR +DPH/hod. + dopravné (ktoré je minimálne 30 EUR,+DPH) dokážeme zabezpečiť.
Prečo dáva e-maile posielané z ListMaestro e-mail-u [XY] poskytovateľ do spam mapy?
To je ťažká otázka, lebo to vie iba [XY] poskytovateľ , ktorý nám to neprezradí.
Bolo by ľahké povedať, že príčinou je rozpoznanie serverov ListMaestro e-mail-u spam filtrami. Ale situácia je oveľa horšia: obvykle sú na odosielateľa newslettra alebo obsah newslettra nastavené spam filtre.
V dnešnej dobe spam filtrácia na základe IP postupne vychádza z módy.(je to správne, aj preto,lebo spoločnosti s väčším obsahom poslaných e-mailov by už skončili na zakázaných zoznamoch, aj odtiaľ vychádza zmiešaný objem e-mailov). Spam filtráciu na základe IP čoraz viac vytláča obsahová analýza spočívajúca na algoritmoch umelej inteligencie , ktoré sú podporené v dobrom prípade interaktívnymi používateľmi . Bohužiaľ, náležite múdra umelá inteligencia nejestvuje (pravdepodobne ani nebude, kým my žijeme, alebo azda nikdy nebude). Preto tieto spôsoby žiaľ vedia byť hrozne zlé.
Takže ak niekto s takýmto doručovacím problémom trpí, musí si premyslieť, ako by vedel svoje newslettre prepísať tak, aby bol menej podozrivý pre spam flitre. Možno používa priveľa magických slov (ako napr. šanca na zarábanie peňazí, skúšobná príležitosť zadarmo, mimoriadna akcia, nenávratná príležitosť, garantované uspokojenie, atď.). Ale podozrivým môže byť aj umiestnenie niekoľkých linkov v texte, alebo veľa farieb. Jedným slovom, keď to vyzerá ako typický spam. Je možné, že na doménové meno alebo na podávateľa newslettra sa nastaví spam filter, povedzme preto, lebo príliš mnohí označili odtiaľ prichádzajúce listy ako spam (toto sa môže stať ľahko, keď niekto nakúpený zoznam bombarduje svojimi ponukami).
Veľmi účinnou metódou je poprosiť adresátov, aby prijali prichádzajúci email a uviedli ako dovolenú adresu a zaznamenali si ju do zoznamu svojich kontaktov. Ak sa vôbec dá požiadať adresáta, aby uviedol, že newsletter nie je spam, situácii to pomôže. Je možné, že túto informáciu vezme spam filter do úvahy (avšak nie je to isté).
Čo môžete urobiť, keď sa listy dostanú do spam mapy?
  • Poproste každého adresáta, aby Vaše listy označili ako legitímne, teda, aby ich neoznačili ako spam. Toto je najdôležitejšie, a najviac nápomocné pravidlo.
  • Pred Vianocami buďte zhovievavý k najčastejšie používaným bezplatným poskytovateľom. Veľakrát nezvládnu veľký obrat newslettrov. Keď sa to javí ako vážny problém, poproste svojich partnerov, aby prešli na spoľahlivejšieho poskytovateľa internetových služieb, ktorý umožní obrat newslettrov bez ohľadu na ročné obdobie.
  • Zmeňte obsahu listu. Filtre sa ľahko naučia určité výrazy, časté frázy.
  • Podľa vlastného uváženia používajte na posielanie vlastný mail server . Toto je možné nastaviť v menu, v nastaveniach. Z vášho vlastného serveru nikto iný e-mail nepošle , preto ho filtre ešte nepoznajú (aspoň nejaký čas).
  • Keď máte vlastný server, v liste môžete vymeniť nachádzajúci link na vlastný. Takto sa dokážete zbaviť mena domény ListMaestro e-mail v linku v nachádzajúcom liste. K tomu je potrebné vytvoriť na vlastnom serveri proxyt web. Bližšie informácie získate pod nápisom email serveru v podnastaveniach.
Ako môžem vložiť video do listu?
Do listu môžete pripojiť aj You Tube kód, ale korešpondenčné programy sa nezvykli otvoriť vo všetkých prípadoch , preto tento spôsob neodporúčame . Namiesto toho si vytvorte jeden obrázok, na ktorom je vidno videoprehrávač (napr. vystrihnete ho z jedného obrázkového uloženia, ktoré vidíte na youtube pred začínaním spustenia videa). Tento obrázok pripojte do listu tak, aby sa z celého obrázku vytvoril jeden link , ktorý odkazuje na video. Takto sa čitateľovi po kliknutí na obrázok otvorí okno s videom.

ListMaestro
|
2009-2024
|
support zavináč listmaestro bodka com
|||
Copyright © ListMaestro